September 13, 2012

Josep Pla

Francisco Casavella

Albert Camus

Emili Manzano

Perejaume

Gabriel Ferrater

Mercè Rodoreda

Josep Maria Castellet

 Cultural characters portraits
Retrats de personatges culturals
Retratos de personajes culturales

No comments: